Seme koje rađa.

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

SONERGY

rana pšenica

 

Pšenica Sonergy je vrlo rana, osjata sorta sa dobrom otpornošću na mraz i visoke otpornosti na poleganje. Odlična tolerantnost na Fusarium spp. Ima veoma brz početni rast i rani početak klasanja

 

 • Kvalitetna grupa B2
 • Rana sorta
 • Klas - osjat
 • Visina biljke je oko 81cm
 • Sadržaj proteina je dobar
 • Padajući broj je dobar
 • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45g
 • Sorta formira veliki broj zrna po klasu

VISOK PRINOS ZRNA

Suncokret

Soja

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam

 

OTPORNOST NA POLEGANJE

OTPORNOST NA MRAZ

ODLIČNO BOKORENJE

PREPORUČENI SKLOP U SETVI JE  OD 500.000 DO 550.000 BILJAKA/ha

TOLERANTNOST NA VREDNOST
Poleganje odlična
Mraz dobra
Septoria spp. dobra
Lisnu rdju (Puccinia recondita) dobra
Žutu rdju (Puccinia graminis) dobra
Fusarium spp. dobra

RWA Katalozi