Seme koje rađa.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

Soja

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

PROCEED

FUNGICID

 

Koncentrat za emulziju (EC), mrke boje.

PROCEED je fungicid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, za suzbijanje mrežaste pegavosti ječma(Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa

(Septoria spp.) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) pšenicei ječma.

 

Aktivna materija:

Ciprokonazol 160 g/l

Propikonazol 250 g/l

 

 

 

VITORIOMOX

HERBICID

 

Koncentrovani rastvor (SL)

 

VITORIMOX je selektivni, sistemični (translokacioni) preparat u obliku koncentrovanog rastvora – SL.

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima,

tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinoni).

 

Aktivna materija:

Imazamox 40 g/l

 

 

 

 

Uljana repica

Јečam